Kajak-kanu

28. KAJAK - KANU

1. IZVAJALEC: KAJA KANU KLUB ČATEŽ, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob SaviKontaktna oseba: Matjaž Avšič, GSM: 041 382 170e-pošta: matjaz.avsic@gmail.comsplet: www.facebook.com/kajakanuklub.catez

2. PROGRAM: 60 - 70 urni program – vadba kajak kanu divja voda

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice do 9 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: reka Krka pri ŠRC Grič – sep.,- oktober 2017,april-september 2018Telovadnica srednje šole, fitnes KS Čatež, bazen– november 2017 do marec 2018

5. URNIK VADBE: predvidoma ob sredah in petkih- naknadno po prijavah

6. VADBO BO VODIL: Marjanca Pečar 051 302 097strokovna usposobljenost: profesor ŠV


29. KAJAK - KANU

1. IZVAJALEC: KAJA KANU KLUB ČATEŽ, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob SaviKontaktna oseba: Aleš Musić, GSM: 041 667 158e-pošta: ales@vepa.si

splet: www.facebook.com/kajakanuklub.catez

2. PROGRAM: 30 - 60 urni program – gibalne ure

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice od 10 do 11 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: telovadnica ETRŠ Brežice

5. URNIK VADBE: torek in četrtek od 18.00 do 19.00

6. VADBO BO VODIL: Marjanca Pečar - 051 302 097

strokovna usposobljenost: prof. ŠV


30. KAJAK - KANU

1. IZVAJALEC: KAJA KANU KLUB ČATEŽ, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob SaviKontaktna oseba: Aleš Musić, GSM: 041 667 158e-pošta: ales@vepa.si

splet: www.facebook.com/kajakanuklub.catez

2. PROGRAM: 90 - 120 urni program - veslanje

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice od 12 do 13 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: reka Krka in Sava pri ŠRC

5. URNIK VADBE: ponedeljek do petek od 16.00 do 19.00

6. VADBO BO VODIL: Marjanca Pečar, Mitja Oštrbenk, Matjaž Avšič

strokovna usposobljenost: prof. ŠV, trenerji veslanja


31. KAJAK - KANU

1. IZVAJALEC: ŠD KAJAK KANU BREŽICE, Marof 34, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Matej Malus, GSM: 041 275 794e-pošta: sportna.abeceda@gmail.com

2. PROGRAM: 90-120 urni program- kajak kanu mirne vode,kajak sprint

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice do 12 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: kajakaški poligon Jamnik- Velike MalenceŠD Brežice- gimnastična dvorana

5. URNIK VADBE: torek od 18.30 do 20.00, petek od 16.00 do 18.00 ( oktober-april )ponedeljek, torek in petek od 17.00 do 18.30( april – september )

6. VADBO BO VODIL: Matej Malus

strokovna usposobljenost: prof. športne vzgoje, trener kajaka