Ples

52. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Sodobni ples 1a

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojene leta 2012

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Brežice – telovadnica

5. URNIK VADBE: petek od 17.00 – 18.00

6. VADBO BO VODIL: Špela Krznarič

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


53. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Sodobni ples 1b

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni leta 2011

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Brežice - telovadnica

5. URNIK VADBE: ponedeljek od 16.00 do 17.00petek od 18.00 do 19.00

6. VADBO BO VODIL: Špela Krznarič

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


54. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Sodobni ples 1c+2a

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni leta 2010 in 2009

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Vrtec Mavrica Brežice – telovadnica
Relive center zdravja in fitnesa Brežice

5. URNIK VADBE: sreda od 17.15 do 18.30petek od 16.15 do 17.30

6. VADBO BO VODIL: Tini Rozman

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


55. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Sodobni ples 2c

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni leta 2007 in 2008

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Relive center zdravja in fitnesa Brežice Vrtec Mavrica Brežice - telovadnica

5. URNIK VADBE: ponedeljek od 18.30 do 20.00Sreda od 18.30 do 20.00

6. VADBO BO VODIL: Sanja Spirić

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


56. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Balet

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni leta 2004 - 2009

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Relive center zdravja in fitnesa Brežice5. URNIK VADBE: sreda od 16.00 do 17.30

6. VADBO BO VODIL: Sara Levičar

strokovna usposobljenost: učitelj plesa


57. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: Plesna skupina sodobnega plesa: Ka' Bavidas Pelera mlajši

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice 15 +

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Vrtec Mavrica Brežice - telovadnicaGlasbena šola Krško - dvorana5. URNIK VADBE: petek od 17.30 do 19.00torek od 19.15 do 20.45

6. VADBO BO VODIL: Rosana Horvat

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


58. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 urni program: Hip hop pionirji začetna sk.

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni leta od 2008 do 2011

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Knjižnica Brežice – dvorana Savice Zorko

5. URNIK VADBE: ponedeljek od 16.30 do 17.30sreda od 17.00 do 18.00

6. VADBO BO VODIL: Tjaša Žveglič

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


59. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 30-60 uri program: Hip hop pionirji nadaljevalna

3. KJE BO POTEKALA VADBA: Relive center zdravja in fitnesa Brežice

4. URNIK VADBE: ponedeljek od 17.15 do 18.30Sreda od 17.30 -18.45

6. VADBO BO VODIL: Jerneja Rožman

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


60. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 90 do 120 urni program: hip hop mladinci začetna

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni od leta 2004 do 2007

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Knjižnica Brežice – dvorana Savice Zorko

4. URNIK VADBE: torek od 17.15 do 18.15petek od 17.45 do 18.45

6. VADBO BO VODIL: Valentina Zajtl

strokovna usposobljenost: učiteljic plesa


61. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: 90 do 120 urni program: hip hop mladinci nadaljevalna

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni od leta 2004 do 2007

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Knjižnica Brežice – dvorana Savice Zorko

5. URNIK VADBE: torek od 16.00 do 17.15petek od 16.30 do 17.45

6. VADBO BO VODIL: Valentina Zajtl

strokovna usposobljenost: učiteljic plesa


62. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: Hip hop tekmovalci

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice rojeni od leta 2004 do 2007

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Knjižnica Brežice – dvorana Savice Zorko

5. URNIK VADBE: torek od 18.15 do 19.45petek od 18.45 do 20.15

6. VADBO BO VODIL: Valentina Zajtl/Anja Baškovč

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa


63. P L E S

1. IZVAJALEC: PLESNO DRUŠTVO IMANIOpekarska ulica 10, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Ksenija Herakovič, GSM: 070 925 813e-pošta: imani.pd@gmail.comsplet : www.imani.si

2. PROGRAM: Plesna skupina hip hopa: Alter Ego

3. STAROSTNA KATEGORIJA:dečki in deklice 15 +

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Knjižnica Brežice – dvorana Savice Zorko

5. URNIK VADBE: torek od 19.45 do 21.15Petek od 20.15 do 21.45

6. VADBO BO VODIL: Valentina Zajtl/Anja Baškovč

strokovna usposobljenost: učiteljica plesa