Šah

69. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: spoznajmo šah in kako ga igrati

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Mladinski center Brežice-učilnica 2

5. URNIK VADBE: vsak četrtek ob 18.00

6. VADBO BO VODIL: Matjaž Matjašič

strokovna usposobljenost: šahovski mentor in vaditelj


70. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com

2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: šahovski krožek

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Brežice-večnamenski prostor

5. URNIK VADBE: vsak ponedeljek ob 18.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Matjaž Matjašič

strokovna usposobljenost: šahovski mentor


71. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com

2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: šahovski krožek

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Bizeljsko-večnamenski prostor

5. URNIK VADBE: vsak četrtek ob 18.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Suzana Urbanč – 064 167274

strokovna usposobljenost: šahovski mentor


72. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com

2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: šahovski krožek

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Artiče-učilnica tehnike

5. URNIK VADBE: vsak torek ob 18.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Suzana Urbanč

strokovna usposobljenost: šahovski mentor


73. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com

2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: šahovski krožek

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Dobova-večnamenski prostor

5. URNIK VADBE: vsako sredo ob 18.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Matjaž Matjašič in Suzana Urbanč

strokovna usposobljenost: šahovski mentor


74. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com2. PROGRAM: 30 – 60 urni program: šahovski krožek

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Osnovna šola Pišece

5. URNIK VADBE: vsako sredo ob 15.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Matjaž Matjašič in Ivan Sušin

strokovna usposobljenost: šahovski mentor


75. Š A H

1. IZVAJALEC: ŠAHOVKI KLUB BREŽICE, Rimska cesta 728251 Čatež ob Savi

Kontaktna oseba: Matjaž Matjašič, GSM: 040 608 026e-pošta: sahovski.klub.brezice@gmail.com

2. PROGRAM: 90 – 120 urni program: kako biti boljši šahist

3. STAROSTNA KATEGORIJA: učenci od 6 do 15 let in ostali

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Mladinski center Brežice- učilnica 2

5. URNIK VADBE: vsako soboto ob 18.00 uri

6. VADBO BO VODIL: Matjaž Matjašič in Suzana Urbanč

strokovna usposobljenost: šahovski mentor