Tenis

85. T E N I S – šola tenisa

1. IZVAJALEC: TENIŠKI KLUB BREŽICE, Kajuhova 13, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Marko Zorčič, GSM: 041 679 759e-pošta: info@tk-brezice.sisplet :www.tk-brezice.si

2. PROGRAM: 35 urni animacijski program – mini tenis

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice 5 do 6 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Tenis center Brežice, dvorana Terme Čatež

5. URNIK VADBE: 1 x tedensko - naknadno po prijavah

6. VADBO BO VODIL: Marko Zorčič

strokovna usposobljenost: trener tenisa C


86. T E N I S – šola tenisa

1. IZVAJALEC: TENIŠKI KLUB BREŽICE, Kajuhova 13, 8250 Brežice

Kontaktna oseba: Marko Zorčič, GSM: 041 679 759e-pošta: info@tk-brezice.sisplet :www.tk-brezice.si

2. PROGRAM: 60 - 70 urni program – midi tenis, tenis

3. STAROSTNA KATEGORIJA: dečki in deklice od 7 do 12 let

4. KJE BO POTEKALA VADBA: Tenis center Brežice, dvorana Terme Čatež

5. URNIK VADBE: 2 x tedensko - naknadno po prijavah

6. VADBO BODO VODILI: Robert Jankovič, Marko Zorčič in Vučajnk Gregor

strokovna usposobljenost: trener tenisa C