Športni vikend 2013

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA

Projekt »Brežiški športni vikend 2013« smo letos izvedli že šestnajsto leto zapovrstjo. Letos smo program razširili in je celotno dogajanje potekalo od prvega do drugega vikenda v juniju. Nosilec projekta je Športna zveza Brežice, pri izvajanju posameznih aktivnosti pa sodelujejo še ostala društva, člani športne zveze. Namen projekta športnega vikenda je promocija športne aktivnosti kot načina zdravega življenja, predstavitev športnih programov in dejavnosti, ki se odvijajo po društvih v občini v smislu odprtih vrat posameznega kluba, predstavitev športno rekreativne dejavnosti, kot del turistične ponudbe v občini v sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami ter ponuditi vsem pester športno rekreativni vikend.