Atletska pokrita dvorana – Balon Brežice

  • Naslov: Maistrova ulica 2, 8250 Brežice
  • Površina objekta: 1.150 m²

Objekt, ki  je bil prenovljen v letu 2012 je zaradi svoje specifike namenjen predvsem vadbi atletskih disciplin v zimskem času. Možna je vadba teka in skokov ter omejena vadba metov. Objekt razpolaga tudi z dvema garderobama in sprejme do 400 gledalcev.