40. pohod po poteh Brežiške čete

Nazaj

40. pohod po poteh Brežiške čete

Športna zveza Brežice bo v soboto, 22.10.2016 v sodelovanju s Planinskim društvom Brežice in Združenjem borcev za vrednote NOB Brežice organizirala jubilejni, 40.Pohod PO POTEH BREŽIŠKE ČETE. To tradicionalno športno-rekreativno prireditev organiziramo ob prazniku Občine Brežice v spomin na delovanje Brežiške čete, ki je bila ustanovljena 28. 10. 1941. 

Dogodek je vsako leto uvrščen na koledar tako prireditev ob počastitvi občinskega praznika, kot na koledar rekreativnih prireditev in se je udeležuje vedno več športnih navdušencev, pohodnikov in tistih, ki jim obujanje spominov na dogodke iz 2. svetove vojne veliko pomeni, iz cele Slovenije in sosednje Hrvaške. 

Kraj dogajanja si vsake tri leta izmenoma »prilastijo« Sromlje, Pečice in Pišece – vasi z območja, kjer so meseca novembra 1941 delovali borci Brežiške čete. 

Gostitelj letošnjega jubilejnega 40. pohoda »Po poteh Brežiške čete« je KS Pečice, na kar smo lahko vsi skupaj zelo ponosi, saj v celi Sloveniji komajda najdemo še kakšno tovrstno športno-spominsko prireditev, ki bi se obdržala tako dolgo in privabila tolikšno število ljudi. 

Že od vsega začetka je bila vodilna misel snovalcev pohoda ta, da je ohranjanje spominov na pomembne dogodke iz naše zgodovine lahko tudi športno obarvano. Tako se je rodila športno-rekreativna prireditev z nazivom »Pohod po poteh Brežiške čete«, ki se že 40 let tradicionalno izvaja v spomin na delovanje Brežiške čete in v počastitev občinskega praznika. Skozi vsa ta leta je pohod doživljal manjše spremembe, ki jih narekuje tempo življenja, vseskozi pa so se ohranile osnovne značilnosti, ki bodo dajale tudi letošnjemu druženju poseben pečat: to je trenutek tišine ob spominskem obeležju, to je planinski pohod po delu poti, ki so jo je pred 75. leti utirali borci naše partizanske čete, in nenazadnje je to ura ali dve druženja s starimi in novimi prijatelji v tem prijaznem kraju. 

V vseh teh letih je bilo s strani posameznikov vloženo veliko truda in prostovoljnega dela, da se je prireditev ohranila in razvijala. Letos nas bodo gostili krajani Pišec, kjer se je pred 40.leti odvijala prva prireditev, lani smo bili gostje v Pišecah, naslednje leto nas pričakujejo na Sromljah. Štafeto si te krajevne skupnosti predajajo na vsaka tri leta in takrat se v priprave aktivno vključujejo posamezniki, osnovne šole, gasilska, kulturna, športna in še kakšna društva, ki se lotijo urejanja prireditvenega prostora, pogostitve, kulturnega in spremljajočega programa ter nas pričakajo s prijaznim nasmeškom. Vsako leto znova veliko truda, predvsem pri osrednjem dogodku prireditve, množičnem planinskem pohodu, vložijo člani Planinskega društva Brežice, ki poskrbijo za čiščenje in označevanje poti ter strokovno vodenje pohoda. Vsekakor pa pravega duha prireditve ne bi bilo brez prispevka članov borčevske organizacije, ki s svojo prisotnostjo in svojimi obeležji vse nas opominjajo, da svet ni radodaren sam od sebe, temveč, da se je potrebno za svoje pravice velikokrat trdo boriti. 

PROGRAM PRIREDITVE : 

- 8.30 do 9.00 : prihod udeležencev v Pečice 

- 9.10 do 10.00 : slavnostna otvoritev in kulturni program v katerem sodelujejo : KD Gasilski pihalni orkester Loče, KUD Oton Zupančič Artiče in učenci OŠ Artiče. 

Udeležence srečanja bodo pozdravili : predsednik KS Pečice, župan občine Brežice, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ter predsednik Športne zveze Brežice. 

Slavnostni govornik na prireditvi bo podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, dr. France Križanič 

- 10.15 – 14.00 : množični planinski pohod in družabno srečanje 

MNOŽIČNI PLANINSKI POHOD – mimo spominskih obeležij iz NOB 

Štart pohoda je iz Pečic takoj po zaključku kulturnega programa. 

Daljša pot : 

Poteka najprej proti severu mimo kamnoloma do križišča na Golem vrhu, kjer zavije levo proti severozahodu. V spustu po gozdnih poteh in cesti bomo prečkali cesto Podsreda – Senovo in nadaljevali do Kunejevega hrama v Gorjanah, kjer bo krajši postanek za malico iz nahrbtnika. Tu bo kratka predstavitev delovanja brežiške čete, njene vloge in pomena v NOB. 

Vračali se bomo proti zahodu po kolovozu nad Gorjanami do Železnega, kjer bomo ponovno prečkali cesto Podsreda – Senovo, se povzpeli do odcepa ceste za grad Podsreda, tu pa desno po gozdni cesti mimo Golega vrha nazaj v Pečice, kjer nam bodo podpisali dnevnike planinskega pohoda in podelili značke. Celotno pot bomo prehodili v 3 in pol do 4 urah. 

Krajša pot : 

Krajša pot nas bo peljala proti vzhodu na Osredek do gradu Podsreda, kjer bo krajši postanek za ogled gradu in malico iz nahrbtnika. Vračali se bomo po cesti proti zahodu do križišča cest grad Podsreda – Železno, nato pa po gozdni cesti mimo Golega vrha nazaj v Pečice. Za pot bomo potrebovali 2 in pol do 3 ure hoje. 

Vsa trasa pohoda bo označena tudi s smernimi tablami z napisom »POHOD«. 

Vsak udeleženec pohoda prejme posebno izkaznico, kamor se mu vsako leto vtisne žig pohoda. Za trikratno udeležbo na pohodu se podeli bronasta, za petkratno udeležbo srebrna in za desetkratno udeležbo zlata značka pohoda. 

Vodniki PZS in PD Brežice Vam želijo obilo prijetnih užitkov v našem okolju. 

OSTALO : za udeležence prireditve bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz v Pečice in nazaj. Avtobusi bodo vozili : 

7.30 – odhod iz AP Brežice : železniška postaja Brežice ( 7.37 – vlak iz smeri Zidanega mostu ) > Sp. Pohanca > Zg Pohanca > Pečice 

7.45 – odhod iz AP Brežice : Mostec > Dobova ( gostilna Katič ) > železniška postaja Dobova ( 8.00 – vlak iz smeri Zagreba ) > OŠ Dobova > Kapele > Globoko > Artiče > Zg.Pohanca > Pečice 

7.30 – AP Slovenska vas > križišče Obrežje-Mokrice > 8.00 Brežice- Market Bizeljska c. > Gimnazije Brežice > Zg.Pohanca > Pečice 

7.45 – odhod iz Loč ( avtobus za pihalni orkester Loče ) : Kapele > Globoko > Dečno selo > Artiče ( nastopajoči- OŠ Artiče in KUD Oton Zupančič) > Sp. Pohanca > Zg. Pohanca > Pečice 

Domačini iz Pečic bodo poskrbeli za prijetno vzdušje ter pripravili pestro izbiro domačih jedi in pijače, za vse udeležence pa bo pripravljen brezplačen partizanski golaž. 

Vabljeni v Pečice, Strokovni sodelavec: 

Ivan Gerjevič, prof. 

40. pohod po poteh Brežiške čete

Kontakt

Uradni podatki

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000