Programi športa za mlade, šolsko leto 2019/20

Nazaj

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj  odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za »fair play«, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti.

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja šport; to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejstva, da kar na gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi. Številne raziskave pri nas in v svetu so pokazale, da je pravilno usmerjena in redna športna vzgoja za otroke in mladino ena najbolj uspešnih, če ne sploh najuspešnejša oblika prevencije in tudi terapije raznovrstnih oblik socialno neprilagojenega vedenja mladih.

Zavedamo se, da je šport in igra pravica mladih, naša dolžnost pa je, da se potrudimo, da bodo možnosti za športno udejstvovanje mladih v šoli čim boljše. V ta namen smo v Športni zvezi Brežice tudi letos pripravili izbor različnih interesnih programov športa, ki jih bodo izvajala društva in klubi s svojim strokovnim kadrom in v sodelovanju s šolami. Na naš poziv se je letos odzvalo 18 društev oz. klubov, ki so pripravili skupno 68 programov redne vadbe v 17 različnih športnih panogah in so zbrani v pričujoči publikaciji. Otroke lahko vključite v redno vadbo atletike, badmintona, ju-jitsa, veslanja-kajak kanu, karateja, kegljanja, košarke, namiznega tenisa, nogometa, plavanja, plesa, rokometa, športne abecede, športne gimnastike, športnega plezanja, športnega strelstva in tenisa.

Programi bodo sofinancirani tudi iz javnih sredstev, verjetno pa bo za udeležbo otrok v  posameznih programih potrebna participacija staršev. Podrobnejše informacije boste dobili pri kontaktnih osebah, ki so navedeni pri vsakem programu oz. izvajalcu. Na zadnji strani publikacije je prijavnica s katero lahko prijavite svojega otroka za posamezen program.

Kontakt

Uradni podatki

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000