Vabilo: 16. zbor članov ŠZB

11. 11. 2022

16. zbor članov Športne zveze Brežice bo na sporedu v torek, 22. novembra 2022, ob 18. uri, v lokalu Bubka bar.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev zbora članov in imenovanje verifikacijske komisije.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov za vodenje seje:
 • delovnega predsedstva,
 • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 • poročilo predsednika,
 • poročilo finančnem poslovanju zveze v mandatnem obdobju,
 • poročilo Nadzornega odbora.
 1. Poročilo o delovanju zveze v obdobju 2019-2021 in vsebinsko poročilo za leto 2022:
 2. Predlog programa dela Športne zveze Brežice za leto 2023.
 3. Spremembe Statuta Športne zveze Brežice in sklep o določitvi naslova sedeža zveze.
 4. Predlog Pravilnika Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju športa v Občini Brežice.
 5. Predlogi in pobude delegatov ter razno.
 6. Neformalno druženje.

Gradivo k točkam Zbora člana:

 • Poročilo o delu zveze v obdobju 2019-2021.
 • Vsebinsko poročilo za leto 2022.
 • Predlog sprememb Statuta Športne zveze Brežice.
 • Predlog novega Pravilnika Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju športa  v Občini Brežice.
 • Predlog programa dela zveze v letu 2023.

Stopite v stik

Športna zveza Brežice
Ulica bratov Milavcev 18, p. p. 18
8250 Brežice
Slovenija

07 49 93 470
041 781 207

sportbrezice.si

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000