Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje verifikacijske komisije.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov za vodenje seje:
  delovnega predsedstva,
  zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
  volilne komisije.
 4. Poročilo o delovanju zveze v letu 2022:
  poročilo predsednika,
  poročilo Nadzornega odbora.
 5. Pregled delovanja zveze v preteklem mandatnem obdobju.
 6. Razrešitev organov Športne zveze Brežice.
 7. Poročilo o poteku evidentiranja kandidatov za organe športne zveze za mandatno obdobje 2023-2027.
 8. Volitve:
  predstavitev kandidatov za predsednika zveze,
  volitve predsednika in članov Predsedstva zveze,
  volitve članov Nadzornega odbora,
  volitve članov Častnega razsodišča.
 9. Predlogi in pobude delegatov ter razno.

Stopite v stik

Športna zveza Brežice
Ulica bratov Milavcev 18, p. p. 18
8250 Brežice
Slovenija

07 49 93 470
041 781 207

sportbrezice.si

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000