Vabilo na 17. Zbor članov ŠZB

Nazaj

Članstvo

17. Zbor članov bo potekal v četrtek, 1. junija 2023, ob 18.00, v sejni sobi Športne dvorane Brežice.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje verifikacijske komisije.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov za vodenje seje:
  delovnega predsedstva,
  zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
  volilne komisije.
 4. Poročilo o delovanju zveze v letu 2022:
  poročilo predsednika,
  poročilo Nadzornega odbora.
 5. Pregled delovanja zveze v preteklem mandatnem obdobju.
 6. Razrešitev organov Športne zveze Brežice.
 7. Poročilo o poteku evidentiranja kandidatov za organe športne zveze za mandatno obdobje 2023-2027.
 8. Volitve:
  predstavitev kandidatov za predsednika zveze,
  volitve predsednika in članov Predsedstva zveze,
  volitve članov Nadzornega odbora,
  volitve članov Častnega razsodišča.
 9. Predlogi in pobude delegatov ter razno.

Kontakt

Uradni podatki

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000