Karate

Karate klub Brežice

Karate klub Brežice
Trg izgnancev 1 a, p. p. 70, 8250 Brežice
Christian Kajtna
041 919 374
info(at)karate-brezice.com

Karate za otroke

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 5. do 10. leta
Vadba bo potekala na objektu:Športna dvorana Brežice (prostor v prvem in drugem nadstropju)
Urnik vadbe:torek in četrtek od 18:00 do 19:00
Vadbo bo vodil:Andrejka Dvornik in Dubravko Smirić
Strokovna usposobljenost:trenerja karateja (strokovna delavca 1)

Karate za otroke

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 11. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:Športna dvorana Brežice (prostor v prvem in drugem nadstropju)
Urnik vadbe:torek in četrtek od 18:00 do 19:00
Vadbo bo vodil:Christian Kajtna
Strokovna usposobljenost:trener karateja (strokovni delavec 2)

Nippon klub Krško (Čatež)

Nippon klub Krško - podružnica Čatež
Čateška ulica 3, 8250 Brežice
Veljko Jukič
070 500 950
v.jukic(at)siol.net

Karate za otroke

90 - 120 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 5. do 10. leta
Vadba bo potekala na objektu:Dom krajanov KS Čatež (Čateška ulica 3) -ponedeljek in petek; Lukec Brežice (Trg izgnancev 17) - sreda
Urnik vadbe:ponedeljek, sreda in petek od 18:00 do 19:00
Vadbo bo vodil:Tina Čimžar, Katarina Starc, Veljko Jukič
Strokovna usposobljenost:trenerki/trener karateja

Karate za pogumne

120 - 240 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 10. do 18. leta
Vadba bo potekala na objektu:Dom krajanov KS Čatež (Čateška ulica 3) – ponedeljek in petek
Lukec Brežice (Trg izgnancev 17) - sreda
Urnik vadbe:ponedeljek, sreda in petek od 19:00 do 20:30
Vadbo bo vodil:Veljko Jukič, Katarina Starc, Tina Čimžar
Strokovna usposobljenost:trener/trenerki karateja

Karate za mlade

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 6. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:telovadnica OŠ Artiče – mala telovadnica
Urnik vadbe:torek in četrtek od 14:00 do 15:00
Vadbo bo vodil:Veljko Jukič, Katarina Starc
Strokovna usposobljenost:trener/trenerka karateja

Karate za mlade

30 - 60 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 6. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:telovadnica OŠ Cerklje ob Krki – mala telovadnica (vrtec)
Urnik vadbe:četrtek od 16:30 do 17:30
Vadbo bo vodil:Veljko Jukič, Tina Čimžar
Strokovna usposobljenost:trener/trenerka karateja

Karate za mlade

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 6. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:telovadnica OŠ Brežice
Urnik vadbe:torek in četrtek od 16:30 do 17:30
Vadbo bo vodil:Katarina Starc, Veljko Jukič
Strokovna usposobljenost:trenerka/trener karateja

Fight club Shony

Fight club Shony
Savska pot 8, 8250 Brežice
Sašo Vaš
040 671 291
fightclubshony(at)gmail.com

Vadba karateja

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 6. do 10. leta
Vadba bo potekala na objektu:Shony Fight Club Dojo (Trebež 16, Artiče)
Urnik vadbe:torek in petek ob 16:00
Vadbo bo vodil:Mirna Vaš
Strokovna usposobljenost:diplomirana trenerka

Vadba karateja

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 10. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:Shony Fight Club Dojo (Trebež 16, Artiče)
Urnik vadbe:ponedeljek in četrtek ob 16:00
Vadbo bo vodil:Mirna Vaš
Strokovna usposobljenost:diplomirana trenerka

Trening karateja - borbe - tekmovalci

60 - 90 urni program

Starostna kategorija:dečki in deklice od 7. do 15. leta
Vadba bo potekala na objektu:Shony Fight Club Dojo (Trebež 16, Artiče)
Urnik vadbe:ponedeljek in četrtek ob 18:00
Vadbo bo vodil:Sašo Vaš
Strokovna usposobljenost:diplomirani trener

Stopite v stik

Športna zveza Brežice
Ulica bratov Milavcev 18, p. p. 18
8250 Brežice
Slovenija

07 49 93 470
041 781 207

sportbrezice.si

Športna zveza Brežice

Modri

Cert ID: 0014/00014

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE
Matična številka: 5211450000